SA „Franzeluţa” anuntă concurs pentru efectuarea lucrărilor de izolaţie termică a reţelelor de aburi, apă caldă.

Noutăţi

SA „Franzeluţa” anuntă concurs pentru efectuarea lucrărilor de izolaţie termică a reţelelor de aburi, apă caldă.

23.06.2019

Doritorii de a prezenta ofertele trebuie să ridice caietul de sarcini din secţia de Producere şi Tehnică şi să depună urmatoarele documente:
1.Extrasul din registrul de stat a persoanelor juridice;
2. Oferta comercială.

Setul de documente este necesar sa fie prezentat pe adresa: mun.Chişinău,
str.Sarmizegetusa, 30, MD 2032, pâna pe data de 28.06.2019, ora 15-00.

Detalii la nr. de telefon: 022 853445