COMUNICAT INFORMATIV

Noutăţi

COMUNICAT INFORMATIV

23.07.2021

Combinatul de Panificaţie din Chişinău S.A. „Franzeluţa”, anunţă că pe data de 12.08.2021, ora 10:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, et.1, sala de festivități, se va desfășura licitația ,,cu strigare” de vânzare a activelor neutilizate în procesul tehnologic, și anume: setul de utilaj pentru producerea dioxidului de carbon CO2, de model CBU-500 şi linia pentru producere a dioxidului de carbon CO2, de model CBU-1000, cu utilaj adițional.

Prețul initial de expunere- 7 200 000,00 lei. La licitație sunt admise: persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine, apatrizi. Participanții la licitație vor prezenta: cererea de participare în forma stabilită, actul de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare, extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice pentru persoane juridice, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor (în caz de participare prin reprezentant), confirmarea depunerii acontului.

Taxa de participare în mărime de 600 lei pentru persoane fizice, 1200 lei pentru persoane juridice și acontul în mărime de 10% din prețul inițial de expunere se vor depune pe contul S.A. ,,Franzeluța”, c/f 1002600004030, IBAN MD31MO2224ASV79171527100, c/b MOBBMD22.

Achitarea preţului adjudecat la licitaţie se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei.

Cererile de participare se vor depune pe adresa organizatorului lictiației- SRL „LEXASIGUR”, mun. Chişinău, str. V. Alexandri 2, bloc B, tel./fax 069045941.

Termenul limită de depunere- 10.08.2021. Examinarea obiectelor se face la locul amplasării lor (S.A. ,,Franzeluța”- mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 30) prin coordonare prealabilă. Examinarea documentaţiei obiectului vânzării se face în fiecare zi la organizatorul licitaţiei.