COMUNICAT INFORMATIV

Noutăţi

COMUNICAT INFORMATIV

27.07.2022

Combinatul de Panificaţie din Chişinău, S.A. „Franzeluţa”, anunţă că pe data de 16.08.2022, ora 11:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, et.1, sala de festivități, se va desfășura licitația ,,cu strigare” privind transmiterea în locațiune a următoarelor obiecte:

Participanții la licitație vor prezenta:
  • cererea de participare în forma stabilită
  • actul de identitate pentru persoane fizice;
  • copia certificatului de înregistrare;
  • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, pentru persoanele juridice, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor (în caz de participare prin reprezentant);
  • confirmarea depunerii acontului și a taxei de participare.

Taxa de participare pentru persoanele fizice este în mărime de 600 lei, 1200 lei pentru persoanele juridice și acontul în mărime de 10% din prețul inițial de expunere se vor depune pe contul S.A. ,,Franzeluța”: c/f 1002600004030, IBAN MD31MO2224ASV79171527100, c/b MOBBMD22.

Cererile de participare se vor depune pe adresa organizatorului lictiației-SRL „LEXASIGUR”, mun. Chişinău, str. V. Alexandri 2, bloc B, tel. 069045941. Modalitatea de familiarizare cu obiectul licitației se va coordona în prealabil cu organizatorul licitației.

Termenul limită de depunere - 15.08.2022.