Concurs de oferte!

Noutăţi

Concurs de oferte!

20.04.2021

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A. anunţă desfăşurarea repetată a concursului de oferte privind selectarea companiei care va organiza licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea setului de utilaje pentru producerea dioxidului de carbon (CO2), model CBU- 500, a liniei pentru producerea CO2 de model CBU-1000, cu utilajul adiţional a 4 (patru) automobile de model „Mercedes 413 CD” şi 2 rezervoare cu capacitatea a câte 14 m3.

DSelectarea câștigătorului se va efectua în urma examinării ofertelor prezentate.
Oferta trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  a) oferta comercială;
  b) copia licenţei și/sau altui act permisiv, care atestă dreptul de desfăşurare a activităţii;
  c) copia certificatului de înregistrare;
  d) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  e) date generale despre activitatea companiei (informaţii generale, experienţă în domeniu etc.);

Ofertele care nu vor respecta condițiile stipulate în anunț și termenele de referință, nu vor fi luate în considerație. Nicio ofertă nu poate fi modificată după termenul-limită de recepţionare a acestora.
Ofertele urmează să fie prezentate în original, în plicuri sigilate, până la data de 30 aprilie 2021, ora 16.00, pe adresa:
MD-2032, mun Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, et. 3, anticamera.

Informaţii suplimentare la tel. (022) 85-34-00 sau e-mail: anticamera@franzeluta.md