Concurs de oferte!

Noutăţi

Concurs de oferte!

05.08.2022

„Franzeluţa” S.A. anunţă concurs de oferte pentru servicii de transport a mărfurilor după cum urmează: pâine, produse de panificaţie, produse cu conținut de cremă (temperatura de la +1°C până la +6°C), produse de cofetărie, paste făinoase, biscuiţi, covrigei, napolitane, turte dulci.
Livrarea produselor se va efectua, atât în raza municipiul Chişinău, cât şi în raioanele Republicii Moldova

Condiţii de participare:
  • Înregistrarea unităților de transport în ,,Registrul operatorilor de transport rutier”;
  • Deținerea unităților de transport cu capacitatea de încărcare de circa 1,5 - 3 t, amenajate corespunzător;
  • Autovehiculele trebuie să corespundă cerinţelor tehnice conform normelor legale;
  • Deținerea autorizaţiilor sanitar veterinare necesare pentru unităţile de transport care permite transportarea produselor de panificaţie.

Cerințe față de serviciu solicitat:
  • Punctul de încărcare: R. Moldova, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Punctul de descărcare: adresele agenţilor economici (clienții Societății) (raioanele ţării, mun. Chişinău);
  • Transportarea produselor în strictă conformitate cu orarul livrării. Încărcarea produselor se efectuează începând cu orele 02:00-04:00 până la ultima comandă de transportare;
  • Încărcarea-descărcarea produselor în/din unitatea de transport cu forţele proprii ale transportatorului;
  • Prestarea serviciilor se va efectua zilnic conform comenzilor;
  • Prestatorul asigură angajaţii săi cu echipamentul necesar, cum ar fi: uniformă/salopetă, mănuşi pentru încărcarea şi descărcarea producţiei;
  • Menţinerea stării de igienă zilnică a mijloacelor de transport, conform normelor în vigoare;
  • Manipularea lăzilor şi navetelor cu sau fără producţie se va efectua cu utilizarea mijloacelor special;
  • Şoferii care livrează producţia trebuie să deţină fişa medicală personală.

Preţul ofertei trebuie să fie în lei cu TVA inclus.

Acte ce urmează a fi anexate la ofertă:
  • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Autorizaţie de funcţionare.
Oferta urmează a fi prezentată la adresa mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 30, MD-2032.
Tel. de contact: +373 22 55-14-45, +373 22 52-81-23
Data limită pentru prezentarea ofertelor: 11.08.2022.
Caietul de sarcini poate fi ridicat din Secția aprovizionare tehnico-materiale a S.A.,,Franzeluța”.