Anunţ!

Noutăţi

Anunţ!

27.05.2021

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A. anunţă desfăşurarea repetată a concursului de oferte privind selectarea companiei care va organiza licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea setului de utilaje pentru producerea dioxidului de carbon (CO2), model CBU- 500, a liniei pentru producerea CO2 de model CBU-1000, cu utilajul adițional și 4 (patru) automobile de model „Mercedes 413 CD”.

Selectarea câștigătorului se va efectua în urma examinării ofertelor prezentate.

Oferta trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
   a) oferta comercială;
   b) copia licenţei și/sau altui act permisiv, care atestă dreptul de desfăşurare a activităţii;
   c) copia certificatului de înregistrare;
   d) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
   e) date generale despre activitatea companiei (informaţii generale, experienţă în domeniu etc.);

Ofertele care nu vor respecta condițiile stipulate în anunț și termenele de referință, nu vor fi luate în considerație.

Ofertele urmează să fie prezentate până la data de 03 iunie 2021, pe adresa: MD-2032, mun Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, et. 3, anticamera.

Informaţii suplimentare la tel. (022) 85-34-00 sau e-mail: anticamera@franzeluta.md