Invitaţie la concurs

Noutăţi

Invitaţie la concurs

16.06.2020

Combinatul de Panificaţie din Chişinău ”Franzeluţa,, S.A. iniţiază concurs privind selectarea companiei de asigurări, care va oferi servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicul (RCA) a mijloacelor de transport ale S.A. ,Franzeluţa”, pentru o perioadă de 12 luni calndaristice.

Agenţii economici interesaţi urmează să prezinte oferta la adresa:
Mun. Chişinău , str. Sarmizegetusa, 30
Email: anticamera@franzeluta.md

Oferta trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  1. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  2. Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
  3. Copia licenţelor, autorizaţiilor care atestă permisiunea activităţii;
  4. Date generale despre activitatea ofertantului (informaţii generale, experienţă similară, date privind existenţa conturilor curente, etc.)

Tel. 067 308 523, 022-853-520, 022-853-400.
Termen limită de prezentare al ofertelor: 05 iulie 2020, ora 15:00