S.A. „Franzeluţa” invită persoanele fizice şi juridice interesate să depună oferte

Noutăţi

S.A. „Franzeluţa” invită persoanele fizice şi juridice interesate să depună oferte

01.04.2019

S.A. „Franzeluţa” invită persoanele fizice şi juridice interesate să depună oferte în cadrul concursului public de oferte, în scopul atribuirii contractului de locaţiune pentru închirierea pavilionului comercial dotat cu lavuar cu secţii, 2 rafturi, frigider V-29, situat în mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă.

Pavilionul comercial are o poziţionare reuşită în zona de odihnă Vadul lui Vodă.

Cuantumul lunar minim al chiriei pavilionului comercial stabilit în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018, porneşte de la 3614,10 lei (inclusiv TVA).

Potenţialii locatari pot fi familiarizaţi cu condiţiile de amplasare, exploatare şi dotare a pavilionului comercial care va constitui obiectul chiriei, prin telefon: 022-853-471, cât şi prin coordonarea prealabilă a deplasării la locul aflării acestuia.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 15.04.2019.

Telefon de contact: 022-853-471.