S.A. „Franzeluţa” anunţă concurs repetat de oferte

Noutăţi

S.A. „Franzeluţa” anunţă concurs repetat de oferte

11.02.2022

S.A. „Franzeluţa” anunţă concurs repetat de oferte pentru servicii de transport a mărfurilor după cum urmează: pâine, produse de panificaţie, produse cu conținut de cremă (temperatura de la +1°C până la +6°C), produse de cofetărie, paste făinoase, biscuiţi, covrigei, napolitane, turte dulci.

Livrarea produselor se va efectua, atât în raza municipiul Chişinău, cât şi în raioanele Republicii Moldova.

Condiţii de participare:
   • Înregistrarea unităților de transport în ,,Registrul operatorilor de transport rutier”;
   • Activitatea în domeniul ,,transport rutier contra cost de mărfuri în trafic național” nu mai puțin de 2 ani;
   • Deținerea unităților de transport cu capacitatea de încărcare de circa 1,5 - 3 t, amenajate corespunzător;
   • Autovehiculele trebuie să corespundă cerinţelor tehnice conform normelor legale;
   • Deținerea autorizaţiilor sanitar veterinare necesare pentru unităţile de transport care permite transportarea produselor de panificaţie.

Cerințe față de serviciu solicitat:
   • Punctul de încărcare: R. Moldova, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Punctul de descărcare: adresele agenţilor economici (clienții Societății) (raioanele ţării, mun. Chişinău).
   • Transportarea produselor în strictă conformitate cu orarul livrării. Încărcarea produselor se efectuează începând cu orele 02:00-04:00 până la ultima comandă de transportare.
   • Încărcarea-descărcarea produselor în/din unitatea de transport cu forţele proprii ale transportatorului.
   • Prestarea serviciilor se va efectua zilnic conform comenzilor.
   • Prestatorul asigură angajaţii săi cu echipamentul necesar, cum ar fi: uniformă/salopetă, mănuşi pentru încărcarea şi descărcarea producţiei.
   • Menţinerea stării de igienă zilnică a mijloacelor de transport, conform normelor în vigoare.
   • Manipularea lăzilor şi navetelor cu sau fără producţie se va efectua cu utilizarea mijloacelor speciale.
   • Şoferii care livrează producţia trebuie să deţină fişa medicală personală.
Preţul ofertei trebuie să fie în lei cu TVA inclus.

Acte ce urmează a fi anexate:
   • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
   • Autorizaţie de funcţionare.

Oferta urmează a fi prezentată:
- la adresa mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 30, MD-2032;
Tel. de contact: +373 22 55-14-45; fax +373 22 52-81-23
Data limită pentru prezentarea ofertelor: 21.02.2022.