Locaţiune

Contacte

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A. propune transmiterea în locaţiune a activelor neutilizate:

  • Spaţiile cu suprafaţa totală de 334,5 m.p., - 0100207101 - situate pe adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfănt, 3
  • Spaţiile cu suprafaţa totală de 4751,6 m.p., - 0100303002 - situate pe adresa mun.Chişinău, str. Uzinelor, 1/1
  • Spaţiul cu suprafaţa de 5,0 m.p., - 0100113123 - situat pe adresa mun.Chişinău, bd. Dacia, 44
  • Spaţiile cu suprafaţa totală de 15,6 m.p., - 0100206126 - situate pe adresa mun.Chişinău, str. Tighina, 59
  • Spaţiile cu suprafaţa totală de 662,0 m.p., - 0100111003 - situate pe adresa mun.Chişinău, str. Cernăuţi, 20
  • Spaţiile comerciale neutilizate din incinta magazinelor specializate ale entităţii.

Anexa nr.1
Anexa nr.2