Servicii

Locaţiune

Contacte

Anunț!

„Franzeluţa” S.A. anunţă transmiterea în locaţiune a următoarelor încăperi:

  • - încăperi pentru depozite, cu suprafaţa totală de 1150,6 m.p., nr. cadastral 0100303.002.01, amplasate în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 1/1;
  • - încăperi pentru depozite, cu suprafaţa totală de 200,7 m.p., nr. cadastral 0100303.002.10, amplasate în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 1/1;
  • - încăperi pentru depozite, cu suprafaţa totală de 222,5 m.p., nr. cadastral 0100303.002.02, amplasate în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 1/1;
  • - încăperi pentru depozite, cu suprafaţa totală de 285,3 m.p., nr. cadastral 0100303.002.05, amplasate în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 1/1;
  • - încăperi pentru depozite, cu suprafaţa totală de 105,3 m.p., nr. cadastral 0100303.002.06, amplasate în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 1/1;
  • - încăperi pentru oficii, cu suprafaţa totală de 76,4 m.p., nr. cadastral 0100303.002.12, amplasate în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 1/1, etajul II;
  • - încăperi pentru oficii, cu suprafaţa totală de 242,5 m.p., nr. cadastral 100111003.01, amplasate în mun. Chişinău, str. Cernăuţi, 20, etajul III;
  • - încăperi pentru oficii, cu suprafaţa totală de 350,6 m.p., nr. cadastral 100111.004.01.002, amplasate în mun. Chişinău, str. Cernăuţi, 20, etajul III;
  • - alte spaţii comerciale neutilizate din incinta magazinelor specializate ale Societăţii

Anexa nr.1

Comunicat informativ