Invitație la licitație CO2

Noutăţi

Invitație la licitație CO2

26.08.2021

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A. , anunţă că pe data de 24.09.2021, ora 10:00 , pe adresa mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, et.1, sala de festivități, se va desfășura licitația repetată ,,cu strigare” de vânzare a activelor neutilizate în procesul tehnologic și anume: setul de utilaj pentru producerea dioxidului de carbon CO2, de model CBU-500 şi linia pentru producerea dioxidului de carbon CO2, de model CBU-1000, cu utilajul adițional.

Prețul initial de expunere - 7 200 000,00 lei . La licitație sunt admise: persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine, apatrizi. Participanții la licitație vor prezenta: cererea de participare în forma stabilită, actul de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, pentru persoanele juridice, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor (în caz de participare prin reprezentant), confirmarea depunerii acontului.

Taxa de participare în mărime de 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice și acontul în mărime de 10% din prețul inițial de expunere se vor depune pe contul S.A. ,,Franzeluța”, c/f 1002600004030, IBAN MD31MO2224ASV79171527100, c/b MOBBMD22.

Achitarea preţului adjudecat la licitaţie se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei.

Condiții de procurare: demontarea, pregătirea pentru transportare, încărcarea, transportarea și alte cheltuieli vor fi efectuate din contul cumpărătorului.

Cererile de participare se vor depune pe adresa organizatorului lictiației-SRL „LEXASIGUR”, mun. Chişinău, str. V. Alexandri 2, bloc B, tel. 069045941.

Termenul limită de depunere - 22.09.2021 .

Examinarea obiectelor se face la locul amplasării lor (S.A. ,,Franzeluța”- mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 30) prin coordonare prealabilă. Examinarea documentaţiei obiectului vânzării se face în fiecare zi la organizatorul licitaţiei.