Invitație la licitație autovehicule

Noutăţi

Invitație la licitație autovehicule

26.08.2021

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A., anunţă că pe data de 24.09.2021, ora 12:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, et.1, sala de festivități, se va desfășura licitația ,,cu strigare” de vânzare a activelor neutilizate în procesul tehnologic și anume:

La licitație pot participa toate persoanele fizice și juridice rezidenți, nerezidenți inclusiv și apatrizii Participanții la licitație vor prezenta: cererea de participare în forma stabilită, actul de identitate pentru persoane fizice, pentru persoane juridice copia certificatului de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor (în caz de participare prin reprezentant), confirmarea depunerii acontului.

Taxa de participare în mărime de 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice și acontul în mărime de 10% din prețul inițial de expunere se vor depune pe contul S.A. ,,Franzeluța”, c/f 1002600004030, IBAN MD31MO2224ASV79171527100, c/b MOBBMD22.

Achitarea preţului adjudecat la licitaţie se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei.

Cererile de participare se vor depune pe adresa organizatorului lictiației- SRL „LEXASIGUR”, mun. Chişinău, str. V. Alexandri 2, bloc B, tel. 069045941.

Termenul limită de depunere - 22.09.2021.

Examinarea obiectelor se face la locul amplasării lor (S.A. ,,Franzeluța”- mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa 30) prin coordonare prealabilă. Examinarea documentaţiei obiectului vânzării se face în fiecare zi la organizatorul licitaţiei.