În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău”Franzeluţa” S.A.

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău”Franzeluţa” S.A.

05.08.2020

La data de 24 iulie, 2020, a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor, cu prezenţa acţionarilor în incinta sediului Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, la care s-au adoptat următoarele decizii:

1. S-a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Societăţii.

2. S-a aprobat darea de seamă economico-financiară a societăţii pentru anul 2019 şi direcţiile prioritare de dezvoltare ale societăţii pentru anul 2020.

3. S-a luat act de raportul organizaţiei de audit privind exerciţiul economico-financiar al societăţii în anul 2019.

4. S-a aprobat raportul anual de activitate a Comitetului de audit al S.A. "Franzeluţa".

5. S-a aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societăţii.

6. Au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societăţii, Comisiei de Cenzori şi a Comitetului de audit.

6.1. În componenţa Consiliului Societăţii pe 2 ani au fost alese următoarele persoane: L.Cristiuc, A.Boţoc, Iu.Paşinschi, C.Ceban, A.Jitari, M.Machidon, I. Şişian.

6.2. În componenţa Comisiei de Cenzori pe 2 ani au fost alese următoarele persoane: A.Paleţchi, N.Ermurachi, V.Cojuhari, D.Niţuleac, V.Bejan.

6.3. În componenţa Comitetului de audit pe 3 ani au fost alese următoarele persoane: L.Popa – preşedintele Comitetului şi membri: V.Blănuţă şi V.Goncear.

7.1. S-a aprobat repartizarea profitului net pe anul 2019 în mărime de 6 402 476,0 lei după cum urmează:

- capitalul de rezervă - 0%;

- fondul de dezvoltare – 2 945 139,0 lei - 46,0%;

- plata recompenselor către membrii Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de Cenzori - 64 025,0 lei - 1,0%;

- alte scopuri (scopuri sociale) – 192 074,0 lei - 3,0%;

- plata dividendelor ( 50%) - 3 201 238,0 lei, repartizate după următorul cuantum:

- acţiune preferenţială de I clasă – 100 000 lei sau 0,10 lei per acţiune;

- acţiune preferenţială de II clasă – 72 620 lei sau 0,085082 lei per acţiune;

- acţiune ordinară - 3 028 618 lei sau 1,701637 lei pe acţiune;

Termenul de plată a dividendelor s-a stabilit de la 01.09.2020 până la 30.11.2020.

7.2. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020 după cum urmează:

- capitalul de rezervă - 0%;

- fondul de dezvoltare - 69,0%;

- plata recompenselor către membrii organelor de conducere - 1,0%;

- alte scopuri - 5,0%;

- plata dividendelor - 25,0%;

8. S-a stabilit cuantumul de remunerare a muncii membrilor organelor de conducere:

- membrilor şi secretarului Consiliului cât şi reprezentantul statului – la nivel de trei salarii minime pe ţară;

- membrilor Comisiei de Cenzori - la nivel de două salarii minime pe ţară;

9. S-a aprobat Statutul S.A. ,,Franzeluţa” în redacţie nouă.

10. S-a confirmat pentru anul 2020 în calitate de organizaţie de audit Compania „LRI ESTIM” SRL cu cuantumul de remunerare a muncii în sumă de 95 000 lei, inclusiv TVA.