Invitaţie la concurs

Noutăţi

Invitaţie la concurs

04.02.2020

Stimaţi Parteneri,

Combinatul de panificație din Chișinău ”Franzeluţa” S.A. Vă invită să participați la concursul pentru selectarea companiei care va presta servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a S.A. ”Franzeluța” pentru anii 2020-2025.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma examinării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs, conform criteriilor stabilite în Caietul de sarcini. Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta: Ofertele urmează a fi prezentate în original, în plicuri sigilate până la data de 15 februarie 2020, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, anticamera, etajul 3.

Ofertele care nu respectă condițiile stipulate în anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi la nr. de tel: 022 85-34-00 sau la adresa de e-mail : anticamera@franzeluta.md

Anexă:
  Caietul de sarcini

Administrația S.A. ”Franzeluța”