Invitaţie la concurs

Noutăţi

Invitaţie la concurs

18.07.2019

Stimaţi Parteneri,

Franzeluta S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Întreprindere privind selectarea companiei ce va executa lucrările de panotaj extern pentru magazinele specializte.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta: Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare.

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 22 iulie 2019, ora 16:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Sarmezecetusa 30, Anticamera, etajul 3.

Informaţii de contact:

tel.: 022 853 – 500, e-mail : marketing@franzeluta.md

Anexe:

  Caietul de sarcini

  Anexa nr.1