Despre Noi

Statutul

Statutul Combinatului de panificație „Franzeluța” S.A.

Activitatea Societății „Franzeluța” S.A. este realizată în baza statutului aprobat la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, proces-verbal nr.32 din 24.07.2020. Statutul Societății este ajustat la rigorile Legii cu privire la societățile pe acțiuni 1134/1997, ultima redacție fiind înregistrată la 07.09.2020.

Statutul de producător major, cu o experienţă vastă şi activitate ireproșabilă, reglementată de stat, îi oferă întreprinderii un loc de o importanță aparte pe piața autohtonă.

„Franzeluţa” S.A. se poziţionează ca fiind o întreprindere social responsabilă și activează strict în baza regulilor economiei de piaţă, având cea mai nobilă și cea mai onorabilă misiune - de a produce pâine pentru întreaga ţară!

Structura funcţională este formată din trei nivele de management:

  - Management de top (adunarea generală a acţionarilor, consiliul de conducere,directorul general şi adjuncţii directorului general)
  - Management de nivel mediu (directorii întreprinderilor şi şefii secţiilor centralizate)
  - Management de nivel inferior (şefii secţiilor de producere)

Principalul domeniu de activitate al întreprinderii:

• Fabricarea pâinii și produselor de panificație (pâine, chifle, foitaje, pesmeți).
• Fabricarea produselor de cofetărie (torturi, prăjituri).
• Fabricarea produselor de patiserie (turte dulci, biscuiți, fursecuri).
• Fabricarea produselor din vafe (napolitane, torturi din vafe, cornete).
• Fabricarea produselor de covrigărie.
• Fabricarea pastelor făinoase.
• Produce torturi şi colaci la comandă.
• Poduce cozonaci, checuri şi panettone pentru sărbătorile de iarnă şi de Paşti.
• Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte de lucru.
• Desfășoară activitatea de comerț.
• Achiziţionează şi depozitează produse agricole şi alimentare.
• Produce, montează, efectuează reparaţia utilajului IA.

Lista sectoarelor centralizate ale S.A. „Franzeluţa”

• Sectorul General
• Serviciu Aprovizionare tehnico-materială
• Secția Juridică
• Serviciu Personal
• Serviciu Producere și Tehnică
• Sectorul de Confecții și Spălătorie
• Sectorul Mecanic
• Secția Energetică
• Sectorul Instalatii frigorifice și aer comprimat
• Cazangeria
• Secția Construcții capitale
• Secția Securitate și Sănătatea în Munca
• Serviciu Protecția și Securitatea întreprinderii
• Parc Transport
• Secția Socială și Administrativă
• Grupa Medicală
• Pensiunea de odihnă „Franzeluţa”
• Secția Financiară și Evidența Contabilă
• Secția Economie și Planificare
• Secția Salarizare și Relații de Munca
• Secția Informatică
• Secția Marketing
• Grup Vânzări Externe
• Grup Vânzări Interne
• Laborator de Încercari
• Serviciul Tehnologic
• Serviciul Automatizare, Aparate de măsură, Control și Metrologie