Despre Noi

Istoric

1947

2021

Istoria combinatului

Au trecut şapte decenii de când industria mecanizată de panificaţie din ţara noastră şi-a facut debutul - unul dificil, dar extrem de necesar acelor timpuri. Nu există nimic mai de preţ, mai scump, mai necesar, decât simpla bucată de pâine, care în acea perioadă era condiţia principală a vieţii. Anume din aceste considerente, după cel de-al doilea război mondial, în anul 1947, la Chişinău a luat naştere prima fabrică de pâine, în baza unei brutării renovate. Cu paşi mici, dar siguri, numărul întreprinderilor de profil a crescut şi prin asocierea lor a fost fondat, în 1960, Combinatul de Panificaţie.

Parcursul istoric a fost unul anevoios, dar totodată constructiv. Roadele muncii a generaţii de lucrători au fost bogate şi apreciate de consumatorii care până astăzi sunt devotaţi gustului pâinii adevărate. În prezent, fabricile sunt echipate cu utilaj modern, de performanţă, iar cea mai gustoasă pâine, cei mai gustoşi colaci, covrigei, produse de patiserie se produc aici, în marea familie FRANZELUŢA.

Începutul de cale - anul 1947. A fost demarată o campanie de construcţii ale unor întreprinderi noi şi de modernizare a celor existente. Mai târziu, mai exact în anul 1955 a fost înfiinţată o secţie de covrigărie şi s-a început producţia de pesmeţi. În 1956 a fost înfiinţată fabrica de pâine nr.4, iar după reconstrucţia din 1971 - 1972 şi o serie de îmbunătăţiri de ordin tehnic, aici a fost deschisă o secţie de producere a produselor de patiserie. Tot în această perioadă a fost dată în exploatare secţia de producere a vafelor şi torturilor din vafe şi napolitane. În anul 1972, Combinatul de pâine din Chişinău este reorganizat în A.P.”Moldhlebprom”, în componenţa căreia intrau şi întreprinderile de panificaţie din republică. Vorbim despre oraşele Cahul, Tiraspol, Bălţi, Soroca, Orhei, Ungheni ş.a.

Fondarea Combinatului de panificaţie a dat posibilitatea centralizării serviciilor, organizării unui birou de comandă, a fost implimentat regimul de autofinanţare, care, odată impus, a contribuit la mărimea volumului de producţie şi la îmbogăţirea gamei sortimentale.

În decembrie 1973 a fost dată în exploatare fabrica nr.2 cu o capacitate de 135 tone pe zi. Datorită aplicării unor scheme tehnologice progresiste s-a obţinut, în 1975, titlul de „Întreprindere de înalt nivel”. În 1975 a fost dată în exploatare Fabrica de paste făinoase, având linii pentru fabricarea pastelor, iar în anul 1985 se începe producţia de biscuiţi. În prezent, aici se produc o varietate mare de paste făinoase. Astfel, combinatul a devenit o întreprindere modernă a industriei de panificaţie din ţară.

Tot în această perioadă, a fost creată şi fabrica nr.3, care constă dintr-o secţie de patiserie şi o secţie de panificaţie. Secţia de panificaţie este amenajată cu trei linii complexe mecanizate de fabricare a franzelelor şi cu două linii la care se fabrică un asortiment bogat de chifle şi franzeluţe, inclusiv produse împletite. Secţia de patiserie dispune de un echipament modern şi cadre înalt calificate pentru producerea torturilor, prăjiturilor, ruladelor, etc.

La 26 iunie 1988 combinatul capătă dreptul de a-şi organiza o reţea proprie de distribuţie prin reţeaua de comerţ de firmă, care cuprindea 14 magazine şi 6 gherete. Între timp, reţeaua noastră de magazine specializate s-a extis, iar în prezent sunt 23 la număr. Revenind la parcursul istoric, menţionăm anul 1991 - combinatul devine întreprindere de arendă, iar la 15 august 1995, „Franzeluţa” este transformată în Societate pe Acţiuni cu proprietate mixtă, 56 % din capitalul statutar constituind aportul statului.

Astăzi, Franzeluţa este o întreprindere care dispune de utilaj modern, unde muncesc în jur de 1600 de salariaţi. Este o întreprindere importantă în veriga economică a ţării şi care contribuie semnificativ în asigurarea securităţii alimentare a ţării. Produce o gamă foarte largă de produse de panificaţie, de covrigărie, patiserie, cofetărie şi paste făinoase.