COMUNICAT INFORMATIV

Noutăţi

COMUNICAT INFORMATIV

03.11.2023

Combinatul de Panificaţie din Chişinău S.A. „Franzeluţa”, anunţă că pe data de 24.11.2023, ora 11:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, sala de festivități, se va desfășura licitația ,,cu strigare” privind transmiterea în locațiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic după cum urmează:

Notă: cuantumul minim al chiriei este calculat în mărimea valorii stabilite conform prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2023,cu ajustările corespunzătoare în funcție de cotele stabilite prin Legea bugetului de pentru anii următori

Taxa de participare: 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice.
Suma acontului: 10% din plata anuală, stabilită pentru dreptul de locațiune.
Taxa de participare și acontul se vor depune pe contul S.A. ,,Franzeluța”, c/f 1002600004030, IBAN MD31MO2224ASV79171527100, c/b MOBBMD22.

Participanții la licitație vor prezenta:

  1. Cererea de participare în forma stabilită;
  2. Actul de identitate pentru persoanele fizice;
  3. Copia certificatului de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, pentru persoanele juridice actualizat la situații ce tîrziu 3(trei) luni pînă la data desfășurării licitației și copia actului de identitate al reprezentantului legal al entității/procura întocmită corespunzătorpentru reprezentantul convențional al entității și copia actului de identitate a acestuia pentru cazul dacă cererea este depusă prin reprezentant;
  4. Confirmare a depunerii acontului și a taxei de participare;
  5. Procura întocmită în modul stabilit de lege pentru participarea la licitație (în caz de participare prin reprezentant).
  6. Cererile de participare se vor depune pe adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, anticamera, între orele 08:00-16:00. Tel.022551 445. anticamera@franzeluta.md

Termenul limită de depunere - 20.11.2023.