Cerere de oferte pentru servicii de audit

Noutăţi

Cerere de oferte pentru servicii de audit

30.03.2022

S.A. „Franzeluţa” anunţă concurs pentru selectarea unei companii, care va presta servicii de audit pentru auditarea a situaţiei financiare pentru anul 2022 (conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară-IFRS). Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a entității de audit în limba de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire.

Oferta trebuie să conțină următoarele informații:

Doritorii de a participa la concursul de oferte trebuie să depună următoarele documente:
   1) denumirea şi sediul entităţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
   2) copia certificatului/licenței de audit;
   3) descrierea succintă a activităţii entităţii de audit, cu prezentarea experienţei auditorilor angajaţi;
   4) numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate;
   5) enumerarea companiilor auditate în anii precedenți;
   6) perioada de efectuare a auditului;
   7) termenul de prezentare a scrisorii către conducere;
   8) termenul de prezentare a raportului auditorului;
   9) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare individuale; 10) utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinând cont de domeniul de activitate al entităţii;
   11) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situaţiilor financiare;
   12) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii;
   13) onorariul de audit;
   14) semnătura conducătorului.

Data limită de depunere a ofertelor: 02 mai 2022.
Ofertele urmează a fi expediate la adresa: MD-2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30.
Anticamera: tel: 022-853-400, email: anticamera@franzeluta.md.