Cerere de ofertă pentru servicii de audit

Noutăţi

Cerere de ofertă pentru servicii de audit

02.06.2020

S.A. „Franzeluţa” anunţă concurs pentru selectarea unei companii, care va presta servicii de audit pentru auditarea a situaţiei financiare pentru anul 2020. Oferta pentru servicii de audit trebuie să fie prezentată în limba română.

Oferta trebuie să includă:

 • 1) denumirea şi sediul entităţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
 • 2) copia certificatului/licenţei de audit;
 • 3) descrierea succintă a activităţii entităţii de audit, cu prezentarea experienţei auditorilor angajaţi;
 • 4) numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate;
 • 5) enumerarea companiilor auditate în anii precedenţi;
 • 6) perioada de efectuare a auditului;
 • 7) termenul de prezentare a scrisorii către conducere;
 • 8) termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • 9) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare individuale;
 • 10) utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinând cont de domeniul de activitate al entităţii;
 • 11) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situaţiilor financiare;
 • 12) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii;
 • 13) onorariul de audit;
 • 14) semnătura conducătorului.

Data limită de depunere a ofertelor: 03 iulie 2020.
Ofertele urmează a fi expediate la adresa: MD-2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30.
Anticamera: tel: 022-853-400, email: anticamera@franzeluta.md