Cerere de ofertă pentru servicii de audit

Noutăţi

Cerere de ofertă pentru servicii de audit

03.05.2023

S.A. „Franzeluţa” anunţă concurs pentru selectarea unei companii, care va presta servicii de auditarea a situaţiei financiare pentru anul 2023 (conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară-IFRS).
Oferta pentru servicii de audit trebuie să fie prezentată în limba de stat, cu număr şi dată de ieşire.

Oferta trebuie să includă:

  1) denumirea şi sediul entităţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
  2) copia certificatului/licenței de audit;
  3) descrierea succintă a activităţii entităţii de audit, cu prezentarea experienţei auditorilor angajaţi;
  4) numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate;
  5) enumerarea companiilor auditate în anii precedenți;
  6) perioada de efectuare a auditului;
  7) termenul de prezentare a scrisorii către conducere;
  8) termenul de prezentare a raportului auditorului;
  9) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare individuale;
  10) utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinând cont de domeniul de activitate al entităţii;
  11) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situaţiilor financiare;
  12) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii;
  13) onorariul de audit;
  14) semnătura conducătorului.

Data limită de depunere a ofertelor: 05 iunie 2023.
Ofertele urmează a fi expediate la adresa: MD-2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30.
Anticamera: tel: 022-853-400, email: anticamera@franzeluta.md