Cerere de ofertă pentru servicii de audit

Noutăţi

Cerere de ofertă pentru servicii de audit

16.06.2021

S.A. „Franzeluţa” anunţă extinderea termenului concursului (anunț publicat în revista ,,Capital Market” și pe pagina web la data de 12.05.2021) pentru selectarea unei companii , care va presta servicii de audit pentru auditarea a situaţiei financiare pentru anul 2021 (conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară-IFRS).

Oferta trebuie să includă:

Oferta trebuie să fie însoţită de următoarele documente::
   1) denumirea şi sediul entităţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
   2) copia certificatului/licenței de audit;
   3) descrierea succintă a activităţii entităţii de audit, cu prezentarea experienţei auditorilor angajaţi;
   4) numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate;
   5) enumerarea companiilor auditate în anii precedenți;
   6) perioada de efectuare a auditului;
   7) termenul de prezentare a scrisorii către conducere;
   8) termenul de prezentare a raportului auditorului;
   9) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare individuale;
   10) utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinând cont de domeniul de activitate al entităţii;
   11) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situaţiilor financiare;
   12) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii;
   13) onorariul de audit;
   14) semnătura conducătorului.

Oferta pentru servicii de audit trebuie să fie prezentată în limba română.

Data extinsă pentru depunere a ofertelor: 22 iunie 2021, ora 10:00.
Ofertele urmează a fi expediate la adresa: MD-2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30.
Anticamera: tel: 022-853-400, email: anticamera@franzeluta.md