AVIZ REPETAT privind ţinerea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor S.A. ,,Franzeluţa” preconizată pentru 28 iunie 2022

Noutăţi

AVIZ REPETAT privind ţinerea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor S.A. ,,Franzeluţa” preconizată pentru 28 iunie 2022

26.05.2022

Stimate acţionar!

Urmare ședinței Consiliului S.A. ,,Franzeluța” din 26 mai 2022, ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor preconizate pentru 28 iunie 2022 a fost completată cu un punct nou (pct. 12), după cum urmează: „Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general”.

În acest context, repetat aducem la cunoştinţa acţionarilor că, Consiliul Societăţii a adoptat Decizia cu privire la convocarea pe 28 iunie 2022 a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor, în incinta sediului Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, et. I, în sala festivă, la ora 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății.
2. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a S.A. ,,Franzeluța”.
3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a Societății pe acțiuni pentru anii 2022-2024.
4. Examinarea raportului organizaţiei de audit privind exerciţiul economico- financiar al Societăţii în anul 2021.
5. Examinarea raportului anual de activitate a Comitetului de audit al S.A. „Franzeluţa”.
6. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societăţii.
7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori și ai Comitetului de Audit.
8. Alegerea membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai reprezentantului statului.
9. Cu privire la acoperirea pierderilor Societății din anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pe anul 2022.
10. Confirmarea organizației de audit și cuantumul retribuției serviciilor ei.
11. Cu privire la autentificarea procesului - verbal al adunării generale anuale ordinare a acţionarilor.
12. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general.

Înregistrarea acţionarilor va avea loc în intervalul de timp 8:30 - 10:30.
Registrul acţionarilor, cu dreptul de participare la adunare se va întocmi conform situaţiei din 20 mai 2022, data de evidenţă stabilită de Consiliul Societăţii.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele privind chestiunile din ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor, începând cu data de 18.06.2022 de la ora 9:00 până la ora 16:00 în secţia juridică, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Tel. de contact: 022-853-487.

Acţionarii, participanţi la adunare urmează să prezinte la înregistrare documentul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor, pe lângă buletinul de identitate urmează să prezinte şi mandatul autentificat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.