AVIZ privind organizarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor S.A. ,,Franzeluţa”

Noutăţi

AVIZ privind organizarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor S.A. ,,Franzeluţa”

17.03.2022

Stimate acţionar!

  Consiliul Societăţii pe Acţiuni ,,Franzeluţa”, cu sediul: MD 2032, mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, a decis convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor cu prezenţa acţionarilor la data de 08.04.2022 şi ţinerea acesteia, începând cu orele 11:00, în sala de festivităţi a S.A. ,,Franzeluţa”, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30.
  Înregistrarea acţionarilor va avea loc în intervalul 8 00 - 10 30.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori a S.A. ,,Franzeluța”.
2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
3. Cu privire la autentificarea procesului - verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor S.A. „Franzeluţa”.

  Registrul acţionarilor, cu dreptul de participare la adunare se va întocmi conform situaţiei din 09 martie 2022, data de evidenţă stabilită de Consiliul Societăţii.
  Acţionarii se pot familiariza cu materialele privind chestiunile din ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor, începând cu data de 29.03.2022 de la ora 9:00 până la ora 16:00, în secţia juridică, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Tel. de contact: 022-853-487.

  Acţionarii participanţi la adunare urmează să prezinte la înregistrare documentul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor şi mandatul autentificat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.