AVIZ privind ţinerea Adunării generale extraordinare a acţionarilor S.A. ,,Franzeluţa” preconizată pentru 22 decembrie 2023

Noutăţi

AVIZ privind ţinerea Adunării generale extraordinare a acţionarilor S.A. ,,Franzeluţa” preconizată pentru 22 decembrie 2023

08.12.2023

Stimate acţionar!

Consiliul Societăţii pe acţiuni ,,Franzeluţa” a adoptat Decizia cu privire la convocarea pe 22 decembrie 2023 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor, în incinta sediului Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, et. I, în sala festivă, la ora 11:00, cu următoarea ordine de zi: încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de cenzori, alegerea unui membru al Comisiei de Cenzori, prin substituire, Art. 70 alin. (81) din Legea cu privire la societăţile pe acţiuni Nr. 1134/1997.

Înregistrarea acţionarilor va avea loc în intervalul de timp 8:30 - 10:30. Registrul acţionarilor, cu dreptul de participare la adunare se va întocmi conform situaţiei date de Depozitarul Central unic.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele privind chestiunile din ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor, începând cu data de 12.12.2023 de la ora 9:00 până la ora 16:00 în secţia juridică, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Tel. de contact: 022-853-487.

Acţionarii, participanţi la adunare urmează să prezinte la înregistrare documentul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor, pe lângă buletinul de identitate urmează să prezinte şi actul de reprezentare autentificat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.