AVIZ

Noutăţi

AVIZ

31.05.2023

AVIZ privind ţinerea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor S.A. ,,Franzeluţa” preconizată pentru 28 iunie 2023

Stimate acţionar!

Consiliul Societăţii pe acţiuni ,,Franzeluţa” a adoptat Decizia cu privire la convocarea pe 28 iunie 2023 a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor, în incinta sediului Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, et. I, în sala festivă, la ora 11:00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii.
  2. Examinarea dării de seamă economico-financiară a societăţii pentru anul 2022.
  3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022.
  4. Cu privire la acoperirea pierderilor pentru anul 2022 din contul rezervelor Societății.
  5. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2023 - 2025.
  6. Examinarea raportului organizaţiei de audit privind exerciţiul economico- financiar al Societăţii în anul 2022.
  7. Aprobarea raportului anual de activitate a Comitetului de audit al S.A. „Franzeluţa”.
  8. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societăţii.
  9. Cu privire la substituirea unui membru a Consiliului C.P.C. ,,Franzeluța” S.A.”
  10. Aprobarea normativelor privind repartizarea profitului net pentru anul 2023.
  11. Confirmarea organizaţiei de audit şi cuantumul retribuţiei serviciilor ei.
  12. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii secretarului Consiliului.
  13. Cu privire la modificarea Statutului Societății, Regulamentului Comitetului de audit și aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori în redacție nouă.
  14. Cu privire la aprobarea Codului guvernării corporative în redacție nouă.
  15. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al adunării generale ordinare anuale a acţionarilor.

Înregistrarea acţionarilor va avea loc în intervalul de timp 8:30 - 10:30.
Registrul acţionarilor, cu dreptul de participare la adunare se va întocmi conform situaţiei din 31 mai 2023, data de evidenţă stabilită de Consiliul Societăţii.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele privind chestiunile din ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor, începând cu data de 18.06.2023 de la ora 9:00 până la ora 16:00 în secţia juridică, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Tel. de contact: 022-853-487.

Acţionarii, participanţi la adunare urmează să prezinte la înregistrare documentul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor, pe lângă buletinul de identitate urmează să prezinte şi actul de reprezentare autentificat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.