ANUNŢ

Noutăţi

ANUNŢ

19.03.2021

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de oferte privind selectarea companiei pentru efectuarea evaluării activelor neutilizate şi anume: utilajului pentru producerea dioxidului de carbon, a 4 (patru) automobile de model Mercedes 413 CD şi a 2 rezervuare cu capacitea 14 m3.
Selectarea câştigătorului se va efctua în urma examinării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Oferta trebuie să fie însoţită de următoarela documente:
 1. Oferta comercială;
 2. Copia licenţei, care atestă permisiunea activităţii;
 3. Copia certificatului evaluatorilor angajaţi;
 4. Copia certificatului de înregistrare;
 5. Copia extrasului din Registrul de Stat a persoanelor juridice registrare;
 6. Date generale despre activitatea ofertantului (informaţii generale, experienţă în domeniu, numărul rapoartelor de evaluare etc);
Ofertele care nu respectă condiţiile stipulate în anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în consideraţie.

Ofrtele urmează a fi prezentate în original, în plicuri sigilate până la data de 31 martie 2021, ora 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, MD-2032, et.3, anticamera.
Informaţii suplimentare la tel.de contact: 022 853 400 sau e-mail:anticamera@tranzeluta.md