Anunț de participare

Noutăţi

Anunț de participare

06.07.2021

Combinatul de Panificaţie din Chişinău S.A. „Franzeluţa”, anunţă concurs de oferte pentru contractarea serviciilor de trasportare a salariaților întreprinderii.

Criteriile de selectare:
   • Disponibilitatea a cel puțin 5 autovehicule cu capacitatea minima de 16 locuri.
   • Autovehiculele trebuie să corespundă cerinţelor tehnice și sanitare conform normelor legale.
   • Conducătorii auto să dețină certificatele de competență profesională a șoferului.

Condiții de participare:
   • Depunerea ofertei comerciale în original cu indicarea prețului în lei per km (incl. TVA);
   • Certitifcatul de înregistrare a companiei, precum și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
   • Licența de activitate în domeniul transportului rutier de persoane;
   • Informații generale despre experiența companiei.

Oferta urmeză a fi prezentată la adresa: mun. Chișinău str. Sarmizegetusa 30, MD-2032 sau pe poșta electronică: anticamera@franzeluta.md.Pentru informații suplimentare:022-55-14-45.
Data limită pentru prezentarea ofertelor - 15.07.2021, ora 10:00..