Anunț cu privire la desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „Franzeluța” (Interviul).

Noutăţi

Anunț cu privire la desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „Franzeluța” (Interviul).

09.11.2022

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „Franzeluța”, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.A. „Franzeluța”, prin proces verbal nr.35 din 28 iunie 2022, Comisia de selectare informează că, la data de 15 noiembrie 2022, ora 12:00, la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, et.3, bir. 349, se va desfășura etapa a doua a concursului – Interviul. Pentru participare la interviu sunt invitați următorii candidați:

  1. Beșliu Andrei
  2. Moga Gheorghe
  3. Gheorghiță Angela
  4. Matcov Victor