Anunț

Noutăţi

Anunț

06.10.2021

Combinatul de Panificație din Chișinău ,,Franzeluța” S.A. informează persoanele interesate (persoane fizice/persoane juridice) despre atribuirea dreptului de locațiune în privința încăperii cu suprafaţa de 71,9 m.p. din incinta magazinului nr. 35, situat pe str. Tighina, nr. 59, mun. Chişinău (numărul cadastral 0100206.126.01).

Prețul inițial al locațiunii pentru un 1 m.p./lunar va constitui va constitui 1 005 lei (inclusiv TVA).

Familiarizarea cu încăperile nominalizate se va efectua prin coordonare prealabilă la numărul de telefon: 022-853-471.

Persoanele interesate pot depune ofertele prin intermediul poștei electronice: anticamera@franzeluta.md sau pe adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, MD 2032.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 20 octombrie 2021. tel. de contact: 022-853-410, 022-853-471.