În atenţia acţionarilor Combinatul de Panificaţie din Chişinău”Franzeluţa” SA

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatul de Panificaţie din Chişinău”Franzeluţa” SA

27.05.2021

Se aduce la cunoştinţa acţionarilor, că Consiliul Societăţii a adoptat Decizia cu privire la convocarea pe 29 iunie 2021 a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor în incinta sediului Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, et. I, în sala festivă, la orele 11-00, cu următoarea ordine de zi :

  1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii.
  2. Examinarea dării de seamă economico-financiară a societăţii pentru anul 2020 şi aprobarea direcţiilor prioritare de dezvoltare (obiectivele) societăţii pentru anul 2021.
  3. Examinarea raportului organizaţiei de audit privind exerciţiul economico-financiar al societăţii în anul 2020.
  4. Examinarea raportului anual de activitate a Comitetului de audit al societăţii.
  5. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a societăţii.
  6. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii și Comisiei de Cenzori, alegerea membrilor Consiliului și a Comisiei de Cenzori a societăţii.
  7. Aprobarea normativelor privind repartizarea profitului net pentru anul 2021.
  8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii, Secretarului, Comisiei de Cenzori şi a reprezentantului statului.
  9. Confirmarea organizaţiei de audit şi cuantumul retribuţiei serviciilor ei.
  10. Cu privire la autentificarea procesului verbal al adunării generale ordinare anuale a acţionarilor.

Înregistrarea acţionarilor se va efectua la prezentarea buletinului de identitate s-au a actului care atestă împuternicirea, în ziua desfăşurării adunării între orele 9-00 - 10-30.

Registrul acţionarilor, cu dreptul de participare la adunare se va întocmi conform situaţiei din 14 mai 2021, data de evidenţă stabilită de Consiliul Societăţii.

Cu materiale referitoare la Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor se poate de luat cunoştinţă pe adresa Societăţii, începînd cu 18 iunie 2021 între orele 09 00 -15 -00 în biroul secţiei juridice.