ANUNŢ

Noutăţi

ANUNŢ

24.03.2021

  Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A., anunţă concurs privind achiziţionarea serviciilor de transport a mărfurilor după cum urmează: pâine, produse de panificaţie, produse cu conținut de cremă (la temperatura de la +1 până la +6), produse de cofetărie, paste făinoase, biscuiţi, covrigei, napolitane, turte dulci. Livrarea produselor se va efectua, atât în raza municipiul Chişinău, cât şi în raioanele Republicii Moldova. Pentru transportarea produselor sunt necesare în jur de 100 unităţi de transport, cu o capacitate de încărcare de la 750 kg până la 5000 kg. Preţul ofertei trebuie să fie în lei cu TVA inclus.

Condiţii de participare:

  • Autovehiculele trebuie să corespundă cerinţelor tehnice conform normelor legale.
  • Punctul de încărcare: mun. Chişinău, R. Moldova str. Sarmizegetusa, 30. Punctul de descărcare: adresele agenţilor economici (raioanele ţării, mun. Chişinău).
  • Încărcarea-descărcarea produselor cu forţele proprii ale transportatorului.
  • Transportarea produselor în strictă conformitate cu orarul livrării. Încărcarea produselor se efectuează începând cu orele 02:00 până la ultima comandă de transportare.
  • Programul de muncă va fi unul variabil, în dependenţă de ruta care va fi atribuită şoferului.
  • Prestarea serviciilor se va efectua zilnic conform comenzilor.
  • Prestatorul asigură angajaţii săi cu echipamentul necesar, cum ar fi: uniformă/salopetă, mănuşi pentru încărcarea şi descărcarea producţiei.
  • Menţinerea stării de igienă zilnică a mijloacelor de transport, conform normelor în vigoare.
 • Manipularea lăzilor şi navetelor cu sau fără producţie se va efectua cu utilizarea mijloacelor speciale (cărucioare specializate).
  • Autorizaţia sanitară veterinară pentru unităţile de transport privind dreptul de a transporta produse de panificaţie.
  • Şoferii care livrează producţia trebuie să deţină fişa medicală personală.

Acte ce urmează a fi anexate:

  • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprizătorilor individuali;
  • Autorizaţie de funcţionare.

Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat la adresa mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 30, MD-2032, email: anticamera@franzeluta.md , tel: tel. +373 22 55-14-45; fax +373 22 52-81-23

Data limită pentru prezentarea ofertelor: 07.04.2021, ora 10:00.