ANUNŢ

Noutăţi

ANUNŢ

15.11.2022

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de oferte, privind selectarea companiei pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, montare, punerea în exploatare și coordonarea cu organele competente a serviciului de construcție a centralei electrice-fotovoltaice cu puterea instalației de 300kW- 400kW.

Oferta trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  - Oferta comercială;
  - Copia licenţei, care atestă permisiunea activităţii;
  - Copia certificatului de înregistrare;
  - Copia extrasului din Registrul de Stat a persoanelor juridice;
  - Date generale despre activitatea ofertantului (informaţii generale, experienţă în domeniu, date privind proiectele finisate etc.).

Ofertele care nu respectă condiţiile stipulate în anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în consideraţie

Ofertele urmează a fi prezentate în original, în plicuri sigilate până la data de 06 decembrie 2022, ora 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, MD-2032, et.3, anticamera. Informaţii suplimentare la tel. de contact: 060450046