Anunţ!

Noutăţi

Anunţ!

10.06.2021

”Franzeluţa,, S.A. anunţă concurs privind selectarea companiei de asigurări care va oferi servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicul (RCA) a mijloacelor de transport ale S.A. ,, Franzeluţa”, pentru o perioadă de 12 luni calndaristice.

Agenţii economici interesaţi urmează să prezinte oferta la adresa:
Mun. Chişinău , str. Sarmizegetusa, 30
E-mail: anticamera@franzeluta.md

Oferta trebuie să fie însoţită de următoarele documente::
   1) Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
   2) Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
   3) Copia licenţelor, autorizaţiilor care atestă permisiunea activităţii;
   4) Date generale despre activitatea ofertantului (informaţii generale, experienţă similară, date privind existenţa conturilor curente, etc.)

Tel. 067 308 523, 022-853-521, 022-853-400.
Termen limită de prezentare al ofertelor: 09 iulie 2021, ora 15:00.