Anunț

Noutăţi

Anunț

09.09.2022

Consiliul S.A. ,,Franzeluța”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. ,,Franzeluța”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „Franzeluța” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Franzeluța”, aprobat de către Adunarea Generală a acționarilor a S.A. „Franzeluța”, Proces-Verbal nr. 35 din 28 iunie 2022, care include informația despre concurs, cerințele față de candidați, lista actelor necesare pentru participare la concurs.

Regulamentul va fi anexat la Comunicatul informativ și va putea fi accesat la următoarele pagini web oficiale: www.app.gov.md și www.franzeluta.md (rubrica ,,noutăți”).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 26 septembrie 2022 ora 11:00.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Franzeluța”, pot fi depuse în următoarele modalități (fizic sau on-line):
   1. La sediul societății: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, la secretarul Comisiei de concurs, în zile lucrătoare, intervalul orelor 09:30-11:00;
   2. La adresa de e-mail: svetlana.mariuta@app.gov.md, unde se vor anexa copia documentelor semnate și scanate.
Candidații urmează să semneze (olograf sau electronic/digital) Declarația pe propria răspundere precum că dosarul este complet și veridicitatea informației prezentate.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.”

Persoana de contact: secretarul Comisiei de concurs Măriuță Svetlana;
Tel. +373 79 935 035; e-mail: svetlana.mariuta@app.gov.md

Anexă: Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Franzeluța”, aprobat de către Adunarea Generală a acționarilor a S.A. „Franzeluța”, Proces-Verbal nr. 35 din 28 iunie 2022

 Regulament concurs Franzeluta