Angajaţii “Franzeluţa” S.A., instruiţi în domeniul Securităţii și Sănătăţii în Muncă

Noutăţi

Angajaţii “Franzeluţa” S.A., instruiţi în domeniul Securităţii și Sănătăţii în Muncă

19.02.2020

In aceste zile, la Combinatul de panificaţie “Franzeluţa” S.A. se desfăşoară cursuri de Instruire privind Securitatea și Sănătatea în Muncă.

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activităţi de ordin social economic, organizatoric, tehnic, tehnologic, igienic şi profilactic-curativ având ca scop crearea şi asigurarea celor mai bune condiţii pentru o muncă înalt productivă, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor.

Astfel, angajaţii întreprinderii primesc informaţii ample privind riscurile profesionale, sunt familiarizaţi cu măsurile de protecţie şi prevenire sau reducere la minimum a accidentelor de muncă, a avariilor şi incendiilor.

Pentru „Franzeluţa” S.A. siguranţa lucrătorilor la locul de muncă este primordială, având în vedere domeniul de activitate. Întru desfăşurarea calitativă a muncii, angajaţii trebuie să deţină o pregătire corespunzătoare, fapt pentru care acordăm acestor prelegeri o importanţă majoră.

Aceste cursuri de instruire se desfăşoară periodic, o dată la 36 de luni, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.