,,S.A. „Franzeluţa” anunţă concurs repetat de oferte pentru servicii de transport

Noutăţi

,,S.A. „Franzeluţa” anunţă concurs repetat de oferte pentru servicii de transport

16.08.2022

„Franzeluţa” S.A. anunţă concurs repetat de oferte pentru servicii de transport a mărfurilor după cum urmează: pâine, produse de panificaţie, produse cu conținut de cremă (temperatura de la +1°C până la +6°C), produse de cofetărie, paste făinoase, biscuiţi, covrigei, napolitane, turte dulci.
Livrarea produselor se va efectua, atât în raza municipiul Chişinău, cât şi în raioanele Republicii Moldova

Condiţii de participare:
  • Înregistrarea unităților de transport în ,,Registrul operatorilor de transport rutier”;
  • Deținerea unităților de transport cu capacitatea de încărcare de circa 1,5 - 5 t, amenajate corespunzător;
  • Autovehiculele trebuie să corespundă cerinţelor tehnice conform normelor legale;
  • Deținerea autorizaţiilor sanitar veterinare necesare pentru unităţile de transport care permite transportarea produselor combinatului.

Cerințe față de serviciu solicitat:
  • Punctul de încărcare: R. Moldova, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Punctul de descărcare: adresele agenţilor economici (clienții Societății) (raioanele ţării, mun. Chişinău);
  • Transportarea produselor în strictă conformitate cu orarul livrării. Încărcarea produselor se efectuează începând cu orele 02:00-04:00 până la ultima comandă de transportare;
  • Încărcarea-descărcarea produselor în/din unitatea de transport cu forţele proprii ale transportatorului;
  • Prestarea serviciilor se va efectua zilnic conform comenzilor;
  • Prestatorul asigură angajaţii săi cu echipamentul necesar, cum ar fi: uniformă/salopetă, mănuşi pentru încărcarea şi descărcarea producţiei;
  • Menţinerea stării de igienă zilnică a mijloacelor de transport, conform normelor în vigoare;
  • Manipularea lăzilor şi navetelor cu sau fără producţie se va efectua cu utilizarea mijloacelor special;
  • Şoferii care livrează producţia trebuie să deţină fişa medicală personală.

Preţul ofertei trebuie să fie în lei cu TVA inclus.

Acte ce urmează a fi anexate la ofertă:
  • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice), copia buletinului de identitate (în cauzul persoanelor fizice);
  • Copia tuturor actelor permisive de funcţionare eliberate de autoritățile competente.
Oferta urmează a fi prezentată la adresa mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 30, MD-2032.

Tel. de contact: +373 22 55-14-45, +373 22 52-81-23

Data limită pentru prezentarea ofertelor: 26.08.2022.
Caietul de sarcini poate fi ridicat din anticamera S.A. ,,Franzeluța”.”