„Franzeluţa” SA achiziționează făinuri

Noutăţi

„Franzeluţa” SA achiziționează făinuri

30.03.2022

Combinatul de Panificație din Chișinău „Franzeluţa” S.A. anunță concurs de oferte pentru achiziționarea făinii de grâu producere autohtonă, făinii de grâu de import, făinii de secară cernută şi decorticată, făinii de graham, făinii de ovăz, recolta anului 2021.
Pentru perioada: aprilie 2022 – iunie 2022 (trimestrul II al anului 2022).

Indicii de calitate să corespundă Reglamentării tehnice “Făină, grișul și tărîța de cereale” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.68 din 29.01.2009.

Doritorii de a participa la concursul de oferte trebuie să prezinte următoarele documente:
   1. Avizul sanitar pentru depozitele de păstrare a făinei.
   2. Autorizaţia sanitară de funcţionare.
   3. Raportul de încercări.
   4. Certificatul de calitate.
   5. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
   6. Certificatul de înregistrare.
   7. Oferta comercială.

Setul de documente, în plic sigilat, este necesar să fie prezentat până la data de 08.04.2022, ora 10:00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, MD-2032, Anticamera. Detalii la telefon/fax: 069 733 302, 022 52 71 83.