În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A

18.05.2019

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că în perioada 16.10.2019-15.12.2019, va avea loc transmiterea registrului acţionarilor societăţii de la Societatea de registru S.A. „Registru” către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Astfel, fiecare acţionar are dreptul, în condiţiile legii, de a verifica până la iniţierea procedurii de transmitere în cauză corectitudinea datelor aferente acţiunilor deţinute înscrise la Societatea de registru.

În cazul în care aţi depistat careva neconcordanţe referitor la cantitatea de valori mobiliare şi/sau deţinătorul acestora, vă rugăm să vă adresaţi la Societatea de registru sau emitent.

Contacte:
S.A. „Registru”:
mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu -Bodoni, 14, MD 2012,
nr. telefon/fax: 022271177, 022541942/ +373 22 278491.

Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A.:
mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30, MD 2032,
nr.de telefon/fax: 022 853 400, fax: +373 22 52 81 23.