În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău ,,Franzeluţa” S.A.

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău ,,Franzeluţa” S.A.

10.11.2021

Pe data de 05 noiembrie 2021 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, cu prezenţa acţionarilor în incinta sediului Societăţii (mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30) la care s- au adoptat următoarele decizii:

1. Au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societăţii și a Comisiei de Cenzori.
2. S-a stabilit cuantumul de remunerare a muncii membrilor organelor de conducere:
  - membrilor Consiliului, reprezentantului Statului şi secretarului Consiliului – la nivel de trei salarii minime pe ţară;
  - membrilor Comisiei de Cenzori- la nivel de două salarii minime pe ţară;
3.1. În componenţa Consiliului Societăţii pe 2 ani au fost alese următoarele persoane: S.Gherciu, L.Cristiuc, A. Mardare, Iu.Pașinschi, C.Ceban, I. Şişian, Gh. Parfeni.
3.2. În componența Comisiei de Cenzori pe 2 ani au fost alese următoarele persoane: D. Nițuleac, V.Cojuhari, O. Filimon.