În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău ”Franzeluţa” S.A.!

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău ”Franzeluţa” S.A.!

30.06.2020

Se aduce la cunoştinţa acţionarilor că, Consiliul Societăţii a adoptat Decizia privind convocarea Adunării generale anuale cu acţionarii la data de 24 iulie 2020. Întrunirea va avea loc în incinta sediului întreprinderii, str. Sarmizegetusa ,30, et. I, sala festivă, începând cu orele 11-00.

La ordinea de zi:

 • 1.Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii.
 • 2.Examinarea dării de seamă economico-financiare a societăţii pentru anul 2019 şi aprobarea direcţiilor prioritare de dezvoltare (obiectivele) societăţii pentru anul 2020.
 • 3.Examinarea raportului organizaţiei de audit privind exerciţiul economico-financiar al societăţii în anul 2019.
 • 4.Examinarea raportului anual de activitate a Comitetului de audit al Societăţii.
 • 5.Aprobarea dării de seamă anuale a Comisie de Cenzori a Societăţii.
 • 6.Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii, Comisie de Cenzori şi a Comitetului de audit, alegerea membrilor Consiliului, Comisie de Cenzori şi a Comitetului de audit.
 • 7.Cu privire la repartizarea profitului net obţinut pe anul 2019 şi aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2020.
 • 8.Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii, Secretarului, Comisiei de Cenzori şi a reprezentantului statului.
 • 9.Cu privire la aprobarea Statutului S.A. ”Franzeluţa” în redacţie nou.
 • 10.Confirmarea organizaţiei de audit şi cuantumul retribuţiei serviciilor ei.
 • 11.Cu privire la autentificarea procesului verbal al adunării generale ordinare anuale a acţinarilor.

Înregistrarea acţionarilor se va efectua la prezentarea buletinului de identitate sau a actului care atestă împuternicirea, în ziua desfăşurării adunării între orele 9:00 – 10:30.

Registrul acţionarilor, cu dreptul de participare la adunare se va întocmi conform situaţiei din 11 iunie 2020, data de evidenţă stabilită de Consiliul Societăţii.

Cu materiale referitoare la Ordinea de zi a Adunării generale anuale a acţionarilor se poate de luat cunoştinţă pe adresa Societăţii, începând cu 14 iulie 2020 (în zilele de lucru) între orele 09:00-16:00, în biroul secţiei juridice.