În atenţia acţionarilor Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A.

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A.

31.05.2022

Se aduce la cunoştinţa acţionarilor că, Consiliul Societăţii a adoptat Decizia cu privire la convocarea pe 28 iunie 2022 a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor, în incinta sediului Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, et. I, în sala festivă, la ora 11 00 , cu următoarea ordine de zi:

Doritorii de a participa la concurs trebuie să ridice caietul de sarcini din laboratorul central al SA „Franzeluţa” şi să prezinte următoarele documente:
   1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății.
   2. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare anuale a S.A. ,,Franzeluța”.
   3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a Societății pe acțiuni pentru anii 2022- 2024.
   4. Examinarea raportului organizaţiei de audit privind exerciţiul economico- financiar al Societăţii în anul 2021.
   5. Examinarea raportului anual de activitate a Comitetului de audit al S.A. „Franzeluţa”.
   6. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societăţii.
   7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori și ai Comitetului de Audit.
   8. Alegerea membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai reprezentantului statului.
   9. Cu privire la acoperirea pierderilor Societății din anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pe anul 2022.
   10. Confirmarea organizației de audit și cuantumul retribuției serviciilor ei.
   11. Cu privire la autentificarea procesului - verbal al adunării generale anuale ordinare a acţionarilor.

Înregistrarea acţionarilor va avea loc în intervalul 08:30 – 10:30.
Lista acţionarilor, cu dreptul de participare la Adunare se va întocmi conform situaţiei din 20 mai 2022, data de evidenţă stabilită de Consiliul Societăţii.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele privind chestiunile din ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor, începând cu data de 18.06.2022 de la ora 9:00 până la ora 16:00 în secţia juridică, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Tel. de contact: 022-853-487.

Acţionarii, participanţi la Adunare urmează să prezinte la înregistrare documentul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor şi actul care confirmă împuternicirile acestora întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.