În atenţia acţionarilor Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A.

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A.

12.10.2022

Se aduce la cunoştinţa acţionarilor că la 28.09.2022, Consiliul Societăţii a adoptat Decizia cu privire la convocarea pe 28 octombrie 2022 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor, în incinta sediului Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, et. I, în sala festivă, la ora 11:00 , cu următoarea ordine de zi:

   1. Cu privire la încetarea înainte de termen a unui membru al Comisiei de cenzori.
   2. Cu privire la alegerea unui membru al Comisiei de cenzori.
   3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și reprezentantului statului.

Înregistrarea acţionarilor va avea loc în intervalul 08:00 – 10:30.

Lista acţionarilor, cu dreptul de participare la Adunare se va întocmi conform situaţiei din 12 octombrie 2022, data de evidenţă stabilită de Consiliul Societăţii.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele privind chestiunile din ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor în secţia juridică, pe adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 30. Tel. de contact: 022-853-487.

Acţionarii, participanţi la Adunare urmează să prezinte la înregistrare documentul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor şi actul care confirmă împuternicirile acestora întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.