În atenţia acţionarilor Combinatul de Panificaţie din Chişinău”Franzeluţa” SA

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatul de Panificaţie din Chişinău”Franzeluţa” SA

16.07.2021

Pe data de 29 iunie 2021 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor în incinta sediului Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, la care s-au adoptat următoarele decizii:

   1. S-a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Societăţii.
   2. S-au aprobat darea de seamă economico-financiară a societăţii pentru anul 2020 și direcţiile prioritare de dezvoltare ale societăţii pentru anul 2021.
   3. S-a luat act de raportul organizaţiei de audit privind exerciţiul economico-financiar al societăţii în anul 2020.
   4. S-a aprobat raportul anual de activitate al Comitetului de Audit.
   5. S-a aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societăţii.
   6. Au încetat înainte de termen a împuternicirile membrilor Consiliului Societăţii și a Comisiei de Cenzori.
   6.1. În componenţa Consiliului Societăţii pe 2 ani au fost alese următoarele persoane: L.Cristiuc, A.Boțoc, Iu.Pașinschi, C.Ceban, A.Cibotaru, M.Machidon, I. Şişian.
   6.2. În componența Comisiei de Cenzori pe 2 ani au fost alese următoarele persoane: A.Palețchi, V.Cojuhari, D.Nițuleac.
   7. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2021 după cum urmează:
       - capitalul de rezervă - 0%;
       - plata dividendelor - 25,0%;
       - fondul de dezvoltare - 69,0%;
       - plata recompenselor către membrii organelor de conducere - 1,0%;
       - alte scopuri - 5,0%;
   8. S-a stabilit cuantumul de remunerare a muncii membrilor organelor de conducere:
       - membrilor Consiliului, reprezentantului Statului şi secretarului Consiliului – la nivel de trei salarii minime pe ţară;
       - membrilor Comisiei de Cenzori- la nivel de două salarii minime pe ţară;
   9. S-a confirmat pentru anul 2021 în calitate de organizaţie de audit Compania SRL„Moldauditing” cu cuantumul de remunerare a serviciilor prestate în mărime de 130 000,0 lei, inclusiv TVA.